Kurzy o tom, co nás ve škole neučili.
Praktické kurzy zdarma – o penězích.

Útraty a platby

Virtuální kurz

Platební karty

Platební karta

 • Je platebním instrumentem pro bezhotovostní platby a výběry hotovostí. 
 • Splňuje mezinárodní kvalitativní a formální kritéria
 • Potvrzení správnosti transakce prokazuje držitel karty zadáním PIN

 • Vydavatel karty - označení banky, která jako člen mezinárodní asociace vydává pro své klienty platební karty, instaluje bankomaty a vybavuje obchodníky, kteří s bankou spolupracují,  platebními terminály
 • Logo systému - logo systému platebních karet, do něhož je banka zapojena, u nás nejčastěji VISA, nebo MasterCard. Velké banky jsou obvykle členy více karetních systémů a mohou proto vydávat platební karty dle přání klientů
 • Datový čip - obsahuje identifikační údaje platební karty a při spojení se správně zadaným PIN umožní bance rozpoznat korektní transakci a povolit ji.
 • Číslo kartyjedinečné číslo karty v platebním systému; karta je použitelná pouze s korektně zadaným PIN, přiřazeným bankou, nebo oprávněným držitelem ke kartě
 • Jméno majitele - platební karta je vydávána majiteli běžného účtu, nebo s jeho souhlasem další  osobě, např.: rodinným příslušníkům
 • Expirační doba - označuje poslední den měsíce a roku, v němž lze provést s kartou transakci (zaplatit, nebo vybrat hotovost). V současnosti jsou  platební karty vydávány obvykle na 3 roky 
 • Magnetický proužek - Na rubové straně karty jsou na nosiči (jako na magnetofonovém pásku) uvedeny identifikační údaje platební karty. Magnetický proužek je předchůdcem v současnosti užívaného čipu, nicméně na kartě se stále uvádí
 • Podpisový proužek - Při osobním předání se držitel karty podepisuje před pracovníkem banky, je-li karta zasílána poštou, pak se na kartu podepisuje před aktivací karty první transakcí. Obsluha terminálu (pokladní) má právo odmítnout provedení  karetní transakce, pokud karta není podepsaná, nebo má pochyby, zda držitel karty je  jejím oprávněným držitelem

Průběh transakce platební kartou

Desatero pro držitele platební karty

 • Karta je víc než hotovost.
  K platební kartě se    chovejte stejně jako k penězům. Riziko – je snadno odcizitelná
 • Jako oko v hlavě.
  Stále si kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Riziko – lehce se z ní opisují údaje (mobilem)
 • PIN je klíč k vašemu účtu.
  PIN uchovejte v naprosté tajnosti. Riziko – transakce potvrzená PINem je jako vlastnoručně podepsaná
 • Důveryhodnost.
  Platební kartu používejte pouze na  důvěryhodných obchodních místech a bankomatech Riziko – upravený terminál
 • Zadávání PINu.
  PIN zadávejte vždy diskrétně. Riziko – nikdy nevíte, kdo se  Vám dívá na ruce
 • Platba kartou.
  Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci.Riziko – reklamace bez potvrzení o transakci je neúčinné
 • Pozor na dokumenty.
  Zbavujte se opatrně všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší karty.otvrzení o kartové transakci.
 • Neodkládejte kontrolu.
  Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí z bankyRiziko – opožděná reklamace nebývá přijata
 • Ztráta karty
  Při ztrátě nebo odcizení platební karty kartu ihned zablokujteRiziko – nebezpečí výběru z účtu, nebo transakcí na internetu
 • Informujte se.
  Doplňkové služby a produkty slouží ke zvýšení bezpečnosti zneužití karty.

Pozor na bankomat

 

Je to normální bankomat ?

Existuje přídavná část?

Na pravém obrázku je vidět falešnou (přidanou) část, která se připevní na original (stejná barva, stejná nálepka). Tato část obsahuje čtečku karet, která může data, uložená na kartě přečíst, kopírovat a vytvořit identickou kartu

Obrazovka a držák prospektů .. něco   nezvyklého?

Je to skutečně držák prospektů?

Na boční straně držáku na prospekty proti monitoru se nachází malý otvor. Je to VIDEOKAMERA! Sleduje zadávání PINu. Při zadávání PIN vždy kryjte rukou klávesnici.

Dobře se seznamte s uspořádáním bankomatů vaší banky a z jiných, umístěných mimo banku, vybírejte pouze, nezdají-li se vám čímkoliv podezřelé. V současnosti již existují i falešné klávesnice, které zadávaný PIN přenesou bezdrátově na mobil poblíže stojícího „solidního občana“.

Vždy je ale pro podvod potřeba, aby byla současně  namontována i falešná čtečka karet. 

Falešný držák prospektů v blízkosti monitoru

Vnitřek falešného držáku

Kamera na boční straně je nasměrovaná na klávesnici a monitor. Vybavena je přenosovým zařízením s dosahem až 200 metrů!!

Pokračovat

Novinky

Nové kurzy Finanční gramotnosti pro rok 2015 v přípravě!

16. 1. 2015

Realizační tým pro Vás nyní připravuje nový projekt Finanční gramotnosti, jehož realizaci plánujeme již na tento podzim.

Dnešním dnem končí projekt Finanční gramotnost.

31. 10. 2013

V rámci projektu jsme realizovali celkem 32 seminářů a 12 praktických workshopů v Brně, Jihlavě, Zlíně a Olomouci, kterých se zúčastnilo téměř 800

Všechny aktuality
Plná verze webu
Economy rating

Pořádá

Economy rating